Meny

Styrelse

Styrelse 2018
Ordförande Vakant    
Vice ordförande Olle Malmgren

 

0500-440110   073-1581330

 

olle.malmgren@telia.com

Sekreterare Klas Karlsson

 

 

0505-31032.    070-5846257

 

 

nyttorp@carlsborg.net

Kassör Sune Arturin

 

0510-541265     070-5846257

 

Sune@arturin.se

Klubbmästare Kenneth Brandqvist

 

070-2185863

 

kenneth.brandkvist@yahoo.se

V-Klubbmästare Ammi Jonsson

 

070-3406548

 

ammi.jonsson46@gmail.com

Ledamot / Medlems- och      fordonsregister Alf Dahlman

 

0511-375350     070-6931001

 

alf.dahlman@telia.com

Ledamot Bengt Andersson

 

0500-433041     076-8345476

 

bengtallan1945@gmail.com

Suppleant Alf Ståhl

 

070-8128901

 

alf-evy@stahls.se

Suppleant Olle Jonsson

 

0512-92666     070-8924755

 

olle.jonsson.kvanum@gmail.com

Försäkringskommittén
  Tony Ryberg 0511-29258  
  Jan Samuelson

 

0505-10071

 
  Leif Duhlén

 

0500-421197

 
  Kristoffer Ramö-Streith

 

072-2017007

 

kristoffer.streith@telia.com

 
Redaktionen Motorveteranen
       
  Janne Andersson

 

070-5489998

 

  Daniel Harrysson 076-1009993  
  Per-Gunnar Perhed 0500-416037  
       
Material till tidningen sänds till                    motorveteranen@gmail.com                Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara
 
Medlems- och fordonsregister
   Alf Dahlman

 

0511-375350     070-6931001

 

alf.dahlman@telia.com

       
Klubbprylar
  Ammi Jonsson 070-3406548

ammi.jonsson46@gmail.com

       
Webmaster
  Tomas Carlsson 0500-481243 hvatomas44@gmail.com

 

Klubbens postadress. 

Skaraborgs Motorveteraner c/o Klas Karlsson Nyttorp Villa 1. 546 91 Karlsborg

e-post: nyttorp@carlsborg.net

Plusgiro: 79 04 84-0

 

Kontakta Webmaster

Sune Arturin
Kassör
Telefon: 0510-541265
Telefon 2: 070-5846257
E-post: sune@arturin.se

Bengt Andersson
Ledarmot
Telefon: 0500-433041
Telefon 2: 076-8345476
E-post: bengtallan1945@gmail.com

Olle Malmgren
Vice ordförande
Telefon: 0500-440110
Telefon 2: 073-1581330
E-post: olle.malmgren@telia.com

Kenneth Brandqvist
Klubbmästare
Telefon: 070-636 00 97
E-post: kenneth.brandkvist@yahoo.se

Ammi Jonsson
V-Klubbmästare
Telefon: 070-340 65 48
E-post: ammi.jonsson@spray.se

Klas Karlsson
Sekreterare
Telefon: 0505-440110
Telefon 2: 070-9770290
E-post: nyttorp@carlsborg.net

Alf Dahlman
Ledamot / Medlems- och fordonsregister
Telefon: 0511-375350
Telefon 2: 070-6931001
E-post: alf.dahlman@telia.com

Olle Jonsson
Suppleant
Telefon: 0512-92666
Telefon 2: 070-8924755
E-post: olle.jonsson.kvanum@gmail.com

Alf Ståhl
Suppleant
Telefon: 070-8128901
E-post: alf-evy@stahls.se

Administrera sidan