Meny

Styrelsen

Sune Arturin
Kassör
Telefon: 0510-541265
Telefon 2: 070-5846257
E-post: sune@arturin.se

Bengt Andersson
Ledarmot
Telefon: 0500-433041
Telefon 2: 076-8345476
E-post: bengtallan1945@gmail.com

Olle Malmgren
Vice ordförande
Telefon: 0500-440110
Telefon 2: 073-1581330
E-post: olle.malmgren@telia.com

Kenneth Brandqvist
Klubbmästare
Telefon: 070-636 00 97
E-post: kenneth.brandkvist@yahoo.se

Ammi Jonsson
V-Klubbmästare
Telefon: 070-340 65 48
E-post: ammi.jonsson@spray.se

Alf Dahlman
Ledamot / Medlems- och fordonsregister
Telefon: 0511-375350
Telefon 2: 070-6931001
E-post: alf.dahlman@telia.com

Olle Jonsson
Suppleant
Telefon: 0512-92666
Telefon 2: 070-8924755
E-post: olle.jonsson.kvanum@gmail.com

Klas Karlsson
Sekreterare
Telefon: 0505-440110
Telefon 2: 070-9770290
E-post: klaskarlsson59@gmail.com

Alf Ståhl
Suppleant
Telefon: 070-8128901
E-post: alf-evy@stahls.se

Försäkringskommittén

Kristoffer Ramö-Streith
Telefon: 0511-63350
Telefon 2: 072-2017007
E-post: kristoffer.streith@telia.com

Leif Duhlén
Telefon: 0500-421197

Tony Ryberg
Telefon: 0511-29258

Jan Samuelson
Telefon: 0505-10071

Redaktionen Motorveteranen

Daniel Harrysson
Telefon: 076-100 99 93

Kristoffer Ramö-Streith
Telefon: 0511-63350
Telefon 2: 072-2017007
E-post: kristoffer.streith@telia.com

Per-Gunnar Perhed
Telefon: 0500-416037

Janne Andersson
Telefon: 070-548 99 98

Medlems- och fordonsregister

Alf Dahlman
Ledamot / Medlems- och fordonsregister
Telefon: 0511-375350
Telefon 2: 070-6931001
E-post: alf.dahlman@telia.com

Klubbprylar

Ammi Jonsson
V-Klubbmästare
Telefon: 070-340 65 48
E-post: ammi.jonsson@spray.se

Webmaster

Tomas Carlsson
Telefon: 0500-481243
Telefon 2: 070-3386515
E-post: hvatomas44gmail.com

Material till tidningen sänds till: motorveteranen@gmail.com

Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara

Klubbens postadress:
Skaraborgs Motorveteraner c/o Klas Karlsson
Nyttorp Villa 1
546 91 Karlsborg

E-post: klaskarlsson59@gmail.com

Plusgiro: 79 04 84-0

Kontakta Webmaster